LeveranserHyvellinje till Begna Bruk, Norge

Läktbuntläggare till Begna Bruk, Norge

Post Pointer linje till Cordiner Sawmills Ltd, Skottland

Kombiverk till Textuur, Estland

Bufferthantering till HAL, AB Hilmer Andersson, Sverige

Automatsortering / Optimeringskapning till Combimill Sakala, Estland

Automatsortering / Optimeringskapning till Red October, Ryssland

Vakuum Intag till Moelven Van Severen, Norge

Råsortering till Combimill Reopalu, Estland

Sorteringsanläggning till Cordiners Sawmills Ltd, Skottland

Hyvleri till Nörlund Trae, Danmark

Kombiverk till Nörlund Trae, Danmark

Automatsortering till Edsele Såg AB

Kombiverk till Red October, Ryssland

Hyvleri- och klyvsågslinje till Teamwood Scandinavia AB

Sorteringsanläggning till John Gordon & Sons, Skottland

Hyvleri- och klyvsågslinje till Fegens Sågverk AB