Sortering - Elevering

Stegmatar elevator kombinerad med kedjeelevator är ett sätt att mata en anläggning, t ex staplare. Kombinationen reducerar risken för störningar föranlett av virkesbräckage och skador.

Roséns levererar idag denna kombination som en del i vårt standard program, speciellt vid matning före en staplare.