Sortering - Kapning

För kvalitetsbedömning och optimering, är en av de mest centrala delarna kapning. Roséns kan erbjuda ett flertal olika alternativ. Trimmersåg med fixerade eller flyttbara sågenheter. Genom att komplettera med positioneringsanslag förbättras optimeringsalternativen väsentligt och därmed också värdet för respektive virkesstycke.

Multi-cross sågen (MCCS) har blivit en mycket uppskattad maskin. Den kapar långa bitar till flera kortare. Genom att placera en MCCS före staplaren, kan ett flertal kortare paket levereras utifrån samma original längd.