Sortering - Intag

Avdrag av rått virke matar rå-sorteringen med såglinjens centrumutbyte. Denna typ av transportör kan mata av virket åt båda håll. Genom att komplettera denna med tvärmatade kedjetransportörer, kan buffringsmöjligheterna utökas för att reduceras och därmed reducera störningarna i såglinjen.

Tilt för intag installeras efter olika paketstorlekar och kan hantera enkla eller dubbla paket. Tilten kan även hantera enkla eller dubbla jämn ändar. Roséns utrustar tilten för automatisk justering för ojämna (lutande) paket.

Om virket är kortare eller kapacitetskravet är lägre kan en vakuum avstaplare vara ett alternativ.