Vidareförädling - Engineering

Roséns offererar komplett projektledning från start av projektet till utbildning och träning av kundens operatörer.

Genom att stödja kunder med nyckelfärdiga leveranser, reduceras kundens risk och gör att projektet kan genomföras på allra bästa sätt.