Vidareförädling - Hyvling

Hyvelinmatare är stabilt byggda och lätta att hantera. Både för dimensions- och profileringshyvling.