Sortering - Sjunkfack

Roséns har levererat och installerat ungefär 3,500 sjunkfack genom åren. Många är efter 20-25 år fortfarande i drift.

Släpkedja I Drift: