Vidareförädling - Klyvsågslinjer

Rationella och snabb hantering i klyvsågslinjer. Kompletta produktionslinjer från avstapling till färdiga paket.

Klyvsågslinjer finns också integrerade i sorteringsanläggningarna.